Program rozwojowy SMART ME proponuje innowacyjne podejście do rozwoju młodej osoby - daje możliwość integralnego rozwoju człowieka, polegającego na odkrywaniu wewnętrznej motywacji do działania i realizowania celów edukacyjno - zawodowych, kompetencyjnych oraz osobistych.

Najistotniejszym rezultatem Programu jest wsparcie uczestniów w harmonijnym, świadomym i odpowiedzialnym godzeniu różnych obszarów  aktywności, w które wchodzi się na tym etapie życia: edukacja, wybór ścieżki zawodowego rozwoju oraz pasje i zainteresowania.

Program rozwojowy SMART ME obejmuję następujące tematy warsztatów:

  • Kick - off
  • Moje talenty i mocne strony
  • Mapa marzeń, mapa wartości
  • Wyznaczanie celów i ustalanie priorytetów
  • Nawyki - dobre czy złe ?
  • Motywacja -co mnie motywuję do akcji ?
  • Plan działania = przygotuj swój planer
  • Naturalna potrzeba pomagania. ABC wolontariatu
  • Autoprezentacja. Jak mnie widzą ? jak się widzę ?
  • Podsumowanie 

Łącznie to 30 h warsztatów grupowych oraz 2 h spotkań indywidualnych; październik 2017 r. - luty 2018 r. 

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy