W ramach projektu:

  1. wzmocniliśmy 15 animatorów partycypacji publicznej działających na rzecz wrocławskich rodzin.
  2. Zwiększyliśmy zaangażowania obywateli w proces kształtowania polityki na poziomie lokalnym poprzez prowadzenie spacerów badawczych oraz warsztatów przyszłościowych.
  3. Przygotowaliśmy partycypacyjny raport na temat funkcjonowania publicznych jednostek kultury (ofert, infrastruktury, barier) z punktu widzenia grupy użytkowników jaką stanowi rodzina oraz opracowaliśmy rekomendacji dla władz Miasta.
  4. Przeprowadziliśmy kampanie społeczną wśród mieszkańców Wrocławia dotyczącą mechanizmów partycypacji społecznej i zachęcającą do udziału w życiu publicznym.
  5. 410 osób wzięło udział w spacerach badawczych.
  6. Przebadaliśmy 30 instytucji kultury:

1. Muzeum Etnograficzne
2. Muzeum Poczty i Telekomunikacji
3. Muzeum Narodowe
4. Muzeum Architektury
5. Muzeum Miejskie Wrocławia
6. Muzeum Przyrodnicze
7. Panorama Racławicka
8. Zamek Topacz
9. Muzeum Powozów Galowice
10. Hydropolis
11. Opera Wrocławska
12. Wrocławski Teatr Lalek
13. Narodowe Forum Muzyki
14. Teatr Polski we Wrocławiu
15. Teatr Muzyczny Capitol
16. Centrum Kultury Zamek
17. Centrum Kultury Agora
18. Centrum Poznawcze
19. Kolejkowo
20. Krzywy Komin
21. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
22. MDK Śródmieście
23. Wro Art Center
24. Centrum Inicjatyw Wszelakich
25. Światowid. Ośrodek Działań Twórczych
26. Centrum Kultury Wrocław – Zachód
27. Kino Nowe Horyzonty
28. Multikino
29. Cinema City – Wrocław Korona
30. Helios – Magnolia Park

 

 

Projekt „Partycypacja Obywatelska bliżej Rodziny” dofinansowany jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015.

Okres realizacji projektu:
01.05.2015 – 31.12.2015
Cel projektu:
  • zwiększenie partycypacji społecznej obywateli – członków rodzin w procesie kształtowania polityki kulturalnej i rodzinnej Wrocławia.
Opis projektu
W ramach projektu przygotujemy 15 animatorów partycypacji publicznej, działających na rzecz wrocławskich rodzin oraz zorganizujemy spacery badawcze i warsztaty przyszłościowe. Przygotujemy także raport i rekomendacje na temat funkcjonowania publicznych jednostek kultury (ofert, infrastruktury, barier) z punktu widzenia grupy użytkowników, jaką stanowi rodzina. Spacery badawcze są interaktywną, terenową metodą pytania mieszkańców o ich opinie w danej kwestii. Stosuje się ją przede wszystkim do badania przestrzeni np. pod kątem dostosowania do potrzeb rodzin z małymi dziećmi lub w celu zebrania pomysłów na nowe rozwiązania w dostosowaniu obiektów do potrzeb określonej grupy odbiorców (np. podjazdy dla wózków, kąciki zabaw, miejsca do przewijania dzieci). Spacer pozwala na zaproszenie użytkowników do krytycznego „audytu przestrzeni” i umożliwia poddanie różnych rozwiązań ocenie w autentycznej sytuacji ich użycia. Rekomendacje z takich konsultacji mogą np. służyć instytucjom miejskim w projektowaniu nowych lub ulepszaniu dotychczasowych rozwiązań dostosowania obiektów do potrzeb rodzin z dziećmi. W ramach projektu zakładamy przeprowadzenie 60 spacerów badawczych. Wrocławskie rodziny wspólnie z ekspertami Fundacji zbadają jednostki kultury. Zgłoś swoją rodzinę do projektu, a otrzymasz bezpłatne wejściówki. Warsztaty przyszłościowe są techniką partycypacji publicznej, która polega na tworzeniu wspólnej wizji wraz z wypracowaniem konkretnego planu działania. Warsztaty przyszłościowe mają ściśle ustrukturyzowany przebieg. Biorą w nich udział osoby zainteresowane tematem, posiadające w nim doświadczenie oraz eksperci w danej dziedzinie. W wyniku rozmów i części warsztatowych osiągane jest porozumienie i wypracowywany schemat działania, dla osiągnięcia konkretnych celów. Dla każdego z planowanych przedsięwzięć i kroków określana jest baza zasobów oraz osoby, które je zrealizują.

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy