Program Rozwojowy Strefa Aktywnej Mamy to cykl edukacyjny adresowany do kobiet, które po przerwie związanej z urodzeniem dziecka/ dzieci planują powrót na rynek pracy

4 obszary rozwoju:

 • Mocny Start – 1) szukanie własnej wartości, odkrywanie własnych możliwości w różnych rolach: matki, żony, przedsiębiorcy czy społecznika, 2) zasoby i ograniczenia, czyli jak wzmocnić mocne strony, a jak pokonywać słabości 3) uporządkowanie siebie oraz projekty życiowe w sferze osobistej i zawodowej
 • Kompetencje Społeczne – 1) ja na osi czasu i komunikacji, 2) budowanie wizerunku, 3) techniki tworzenie i przekazywania informacji
 • Zarządzanie sobą – 1) zarządzanie sobą w czasie 2) priorytety i działania 3) wzmacnianie postawy 4) trudności i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Moja działalność – 1) modele działalności – pierwsze kroki, 2) determinacja i zaangażowanie, 3) jak budować własny biznes, 4) mama – przedsiębiorca
 

Korzyści udziału w Programie:

 • możliwość udziału w innowacyjnym PROGRAMIE ROZWOJOWYM adresowanym dla matek;
 • zdobędą umiejętności: planowania i organizacji pracy własnej; skutecznego zarządzania sobą w czasie; właściwego wykorzystania energii płynącej z osiągniętych sukcesów; pracy w grupie, komunikacji, myślenia projektowego; samodzielnego podejmowania działań z poczuciem odpowiedzialności za ich wynik; przystosowania się do nowej sytuacji problemowej oraz kreatywnego rozwiązywania problemów; umiejętność budowania w sobie determinacji; umiejętność budowania pewności siebie i odwagi; umiejętność autoprezentacji i publicznych wystąpień; umiejętność podejmowania właściwych decyzji; umiejętność „szacowania kosztów”;
 • zdobycie kompetencji liderskich poprzez udział w zadaniu Podaj Dalej;
 • udział w zajęciach, które dają szanse na rozwój osobisty i zawodowy;
 • wyznaczenie projektów życiowych;
 • zdobycie doświadczenia przy realizacji własnego projektu;
 • możliwość nawiania kontaktów w celu podejmowania działań zawodowych bądź społecznych;
 • wyrównanie szans na rynku pracy poprzez nabycie nowych kompetencji społecznych oraz twardych;
 • ukształtowanie postawy przedsiębiorczości;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej poprzez aktywizacje innych.

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy