Relacja ze spotkania inauguracyjnego Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny.

 

18 listopada 2013, godz. 12.30 – 14.30, sala konferencyjna SEKTOR 3 

Inicjatywa / Organizatorzy:

 Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

Cel spotkania:

Diagnoza najbardziej palących problemów – tematów do dyskusji, wyzwań, celów związanych z kondycją i rozwojem rodziny we Wrocławiu

Docelowo: rozwiązywanie konkretnych problemów poprzez pracę w zespole / zespołach roboczych (organizacje - urzędnicy), tworzenie dobrych wzorców i praktyk działania.

 

Uczestnicy spotkania:

Organizacje pozarządowe, UM Wrocławia.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych / podmiotów:

 

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rodziny NURT
 2. Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina / Akcja STOP SEKSUALIZACJI NASZYCH DZIECI
 3. Fundacja InTeGratia
 4. Związek Dużych Rodzin Trzy Plus
 5. Referat Duszpasterstwa Rodzin Kuria Metropolitarna we Wrocławiu
 6. Fundacja Evangelium Vitae
 7. Fundacja Tobiaszki
 8. Stowarzyszenie Edukacji Społecznej (w fazie tworzenia)
 9. Stowarzyszenie pomocy „Iskierka”
 10. Fundacja AKITA
 11. Fundacja In Posterum
 12. Fundacja Sancta Familia
 13. Dolnośląskie Stowarzyszenie Prasy Regionalnej WRO - EURO
 14. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego
 15. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia / Rzecznik ds Dialogu Społecznego

 Spotkanie poprowadził: Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 Przebieg spotkania:

 

 • Otwarcie spotkania. Wprowadzenie do tematu – raport bariery regulacyjne w funkcjonowaniu rodziny w Polsce
 • Prezentacja uczestników
 • Ogólna dyskusja – wytypowanie najważniejszych problemów, tematów, zagadnień dotyczących funkcjonowania rodziny
 • Prezentacja założeń projektu dotyczącego organizacji pieczy zastępczej (Anna Gużda, Regionalne CentrumWspierania Inicjatyw Pozarządowych)

 Zestawienie najważniejszych tematów, problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny.

 

 Zapowiedziano kolejne spotkanie w ramach GDS ds. Rodziny.

 

 Rafał Florczak (BWO)

Wrocław - 10.01.2014

Grupy Dialogu Społecznego (GDS): propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społecznego. Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO - pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy