Notatka ze spotkania Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny

12 marca 2014, godz. 11.00 – 13.00, sala konferencyjna SEKTOR 3

Inicjatywa / Organizatorzy:

Cykliczne spotkania zespołu zajmującego się kondycją, rozwojem rodziny we Wrocławiu.

 Uczestnicy: przedstawiciele NGO, UM, CIRS, MOPS,

 Uczestnicy spotkania:

 

 1. Fundacja Tobiaszki
 2. Związek Dużych Rodzin 3+
 3. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 5. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Prowadzący:

Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego / Departament Spraw Społecznych / Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi / Urząd Miejski Wrocławia

Temat spotkania:

Rozmowa o programie „2 + 3 i jeszcze więcej...” skierowanego do wrocławskich rodzin wielodzietnych. Analiza założeń, efektywności, propozycje zmian, rekonstrukcja.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

Przedstawienie propozycji zmian do Programu postulowanych przez Związek Dużych Rodzin 3+.

Zakres:

 • ulgi w komunikacji miejskiej,
 • bezpłatne przejazdy,
 • dostęp do kultury, sportu i rekreacji – ulgi dla rodzin, stypendia edukacyjne, sportowe, refundacje,
 • mało przyjazna oferta ZOO
 • usprawnienie komunikacji między koordynatorami a uczestnikami programu, tworzenie grup zadaniowych,
 • rola wolontariatu ze współpracy z rodziną,
 • wsparcie na rynku pracy,
 • pozyskiwanie partnerów prywatnych do programu,
 • karta plus dla aglomeracji wrocławskiej, porozumienia między gminami,
 • obsługa programu do innej jednostki niż MOPS (partner zewnętrzny?),
 • dobre praktyki z innych miast.

 

Zaplanowane kolejne spotkanie w Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego w sprawie przygotowań do Miesiąca Rodziny 2014.

Na tym spotkanie zakończono.

Notował: Rafał Florczak (BWO)

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy