Notatka ze spotkania Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny

8 kwietnia 2014, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego

Inicjatywa / Organizatorzy:

Cykliczne spotkania zespołu zajmującego się kondycją, rozwojem rodziny we Wrocławiu.

Uczestnicy: przedstawiciele NGO, UM, CIRS, MOPS,

Uczestnicy spotkania:

  1. Fundacja Tobiaszki
  2. Związek Dużych Rodzin 3+
  3. Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość
  4. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego
  5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  6. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Prowadzący:

Ewelina Konik - Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego

Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego / Departament Spraw Społecznych / Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi / Urząd Miejski Wrocławia

Temat i przebieg spotkania:

Prezentacja inicjatywy MIESIĄC RODZINY (maj, czerwiec) we Wrocławiu. Zaproszenie do współpracy nad projektowaniem imprezy, merytoryczną zawartością, udziału w wydarzeniu.

Merytoryczna praca, zgłaszanie uwag, propozycji programowych, ustalenie harmonogramu, wymiana kontaktów i podziału obowiązków. Rozpowszechnienie ankiety programowej i rekrutacyjnej.

Na tym spotkanie zakończono.

Notował: Rafał Florczak (BWO)

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy