Wrocław 14 kwietnia 2015

Uczestnicy spotkania:

 • Przedstawiciele NGO: Związek Dużych Rodzin 3+, Fundacja „Bajkowy Świat”, Stowarzyszenie „Iskierka”, Fundacja „Przystanek Rodzina”, Fundacja „Tobiaszki”, Fundacja „Rodzina i przedsiębiorczość”
 • UM Wrocławia
 • MOPS
 • WCRS
 • CIS

Pierwsza część spotkania poświęcona była Obywatelskiej Grupie ds. Rodziny

Czas trwania projektu 01.04.2015-31.04.2016. Do połowy maja powinno nastąpić powołanie osób do poniższych grup.

 

I.                    Kampania Społeczna

(portal „Wrocław dla rodziny”)

·         MOPS – kanał przepływu informacji

·         Rada Seniorów, WCS

·         Departament Edukacji (projekty edukacyjne)

·         Związek Dużych Rodzin 3+

·         Parafie

·         Portale społecznościowe/ grupy

·         Stowarzyszenie „Sokrates”

·         Sektor 3, „Tratwa”, „Trampolina”

·         Poradnie rodzinne

II.                  Badania i konsultacje

 

·         Fundacja „Bajkowy Świat” - pomoc

·         Centrum Integracji Społecznej

·         Uczelnia wyższa

·         Stowarzyszenie „Iskierka”

·         MOPS (przepływ informacji)

·         Poradnie rodzinne

·         Sejmik Osób Niepełnosprawnych

III.                Eksperci ds. Rodziny

GDS ds. Rodziny

 

·         Fundacja „Bajkowy Świat”

·         Fundacja „Przystanek Rodzina”

·         Świetlice środowiskowe – Fundacja „Tobiaszki” (uczestnicy szkoleń, GDS ds. Rodziny)

·         Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka”

·         Akademia Familijna Stowarzyszenie „Nurt”

IV.                Innowacje

 

 

·         Związek Dużych Rodzin 3+

·         Fundacja „Przystanek Rodzina”

 

 GDS ds. Rodziny

 • pierwsze spotkanie – pomysły (lista zagadnień dostępna jest na www.wroclaw.pl)
 • organizacje pozarządowe – inicjatywa
 • potrzeba koordynacji – wyznaczenia sekretarza
 • prezentacja organizacji / instytucji, jednostek
 • przedstawienie konkretnych tematów z omówieniem
 • opracowanie ścieżki realizacji projektów
 • wypracowanie mocnych relacji między partnerami
 • systematyczne spotkania (konieczność ustalenia stałych terminów)
 • kadencyjność koordynatorów
 • zapraszanie gościa – przywilej prowadzącego

Ustalono, że spotkania GDS ds. Rodziny odbywać się będą w każdy II-gi poniedziałek miesiąca. Następne spotkanie odbędzie się 11.05.2015 o godzinie 9.00 w WCRS (pl. Dominikański 6). Tematami kolejnego spotkania będą między innymi:

 • Miesiąc Rodziny 2015
 • Baza pomysłów – przegląd, dodanie nowych propozycji
 • Jesienne Dni Seniora

 Ilona Gmytrasiewicz - Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy