SPOTKANIE GDS ds. RODZINY nr VII/2015

 

MIEJSCE SPOTKANIA: Sektor 3, ul. Legnicka 65

UCZESTNICY:

 1. Agnieszka Smolnicka – Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka”
 2. Dominik Golema –UMWr (DH)
 3. Karolina Augustyniak – Fundacja Sancta Familia
 4. Jacek Ciesielski – Fundacja Helios
 5. Katarzyna Jurkowska – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMWr
 6. Wiesława Gdeczyk – Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS
 7. Dariusz Szrejder – UMWr (DSS)
 8. Lucyna Pachciarz – DOPS
 9. Małgorzata Sawicka – Fundacja „Przystanek Rodzina”
 10. Ilona Gmytrasiewicz – Fundacja „Rodzina i Przedsiębiorczość”

 

CEL SPOTKANIA / LISTA TEMATÓW:

 1. Przedstawienie przez p. Małgorzatę Sawicką z Fundacji „Przystanek Rodzina” propozycji utworzenia grup wsparcia dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych.
 2. Przegląd listy tematów i wybranie tematu, którym grupa zajmować się będzie na kolejnym, grudniowym spotkaniu.

 

PODSUMOWANIE:

 1. Pani Małgorzata Sawicka przedstawiła problem, z jakim borykają się zwłaszcza Rodzny Zastępcze Spokrewnione – nie wiedzą gdzie uzyskać wsparcie dla swoich podopiecznych. Padła propozycja, aby na stronie wroclaw.pl, lub w zakładce „moja rodzina” na stronie WCRS zebrać całą bazę ośrodków pomocowych dla Rodzin Zastępczych.
 2. Druga część spotkania poświęcona była przeglądowi tematów, którymi powinna zająć się grupa i wyborowi tematu grudniowego spotkania.

TEMATY NA KOLEJNE SPOTKANIE:

 1. Kolejne spotkanie poświęcone będzie sposobom pomocy w powrocie na rynek pracy bezrobotnym, bądź niezatrudnionym kobietom wychowującym dzieci.

SPRAWY OGRANIZACYJNE:

 1. Kolejne spotkanie w ramach GDS ds. Rodziny odbędzie się 14 grudnia 2015 o godzinie 9.30 . Miejsce spotkania uzgodnione zostanie w terminie późniejszym.

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy