Badania

Niniejsza ankieta dotyczy dostosowania jednostek kultury do potrzeb wrocławskich rodzin. Adresowana jest całych rodzin, które aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Miasta Wrocław i chcą zaangażować się na rzecz społeczności lokalnej. Jednym z efektów naszej pracy będzie diagnoza otwartości placówek na rodziny. Chcemy takim ujęciem pomóc w kształtowaniu zaleceń dla strategii rozwoju miasta omawianych na toczących się już spotkaniach opracowujących inne tematy.

Dla każdej rodziny, tej z Wrocławia i tej odwiedzającej nasze miasto, przygotujemy e-przewodnik, który będzie dostępny na naszej stronie. Będzie on pomocą dla rodziców, którzy chcą odwiedzić miejsca z ofertą kulturalną z dziećmi. Przewodnik ten pomoże się przygotować i zadbać o komfort wszystkich osób podczas wyprawy, jaką często dla rodziny staje się wyjście do placówki.

Zapraszamy do współpracy przy projekcie poprzez wypełnienie ankiety.

 

 

Niniejsza ankieta dotyczy tych instrumentów polityki rodzinnej, które służyć mają poprawie warunków funkcjonowania rodzin z dziećmi do lat 5. Adresowana jest jednak nie tylko do osób posiadających dzieci w tym wieku, ale też wszystkich tych, którzy planują założenie rodziny i/lub posiadanie dzieci.
Państwa opinie będą wykorzystane przede wszystkim przez władze lokalne i inne podmioty, które dążą do tworzenia coraz to bardziej efektywnej polityki rodzinnej w naszym mieście. Dlatego też będziemy ogromnie wdzięczni za poświęcony czas i udzielenie rzetelnych odpowiedzi na nasze pytania. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ankieta jest anonimowa.

1. Co jest/byłoby dla Pani/Pana największym ułatwieniem przy posiadaniu małego dziecka – do 3. lat?

proszę ponumerować według ważności od 1 – najważniejsze do 7 – najmniej ważne
Numer
Opis
swobodny dostęp do żłobka (np. bliskość położenia, łatwo dostępne miejsca w żłobku)
niska opłata za żłobek
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej/miesięcznej opłaty
PLN
klub dziecięcy (funkcjonujący podobnie jak żłobek – do 5 godzin dziennie)
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej/miesięcznej opłaty
PLN
dzienny opiekun (opieka sprawowana w warunkach domowych – opiekuna, z elastycznymi godzinami pracy, dostosowanymi do potrzeb rodzica/rodziców)
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej/miesięcznej opłaty
PLN
niania (zatrudniana na umowę przez rodzica/rodziców dziecka)
proszę podać maksymalną/akceptowalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia
PLN
pomoc babci/dziadka lub innej osoby z rodziny (nieodpłatnie)
możliwość sprawowania opieki osobiście – w zamian za świadczenie pieniężne (bez wykonywania pracy zawodowej)
proszę podać preferowaną wysokość takiego świadczenia
PLN

2. Co jest/byłoby dla Pani/Pana największym ułatwieniem przy posiadaniu dziecka w wieku przedszkolnym - 2,5-5 lat?

proszę ponumerować według ważności od 1 – najważniejsze do 6 – najmniej ważne
Numer
Opis
swobodny dostęp do przedszkola (np. bliskość położenia, łatwo dostępne miejsca w przedszkolu)
niska opłata za przedszkole
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej/miesięcznej opłaty
PLN
dzienny opiekun (funkcjonujący podobnie jak wobec dzieci do lat 3.)
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej opłaty
PLN
niania (zatrudniana na umowę przez rodzica/rodziców dziecka – podobnie jak wobec dzieci do lat 3.)
proszę podać deklarowaną maksymalną wysokość wynagrodzenia
PLN
pomoc babci/dziadka lub innej osoby z rodziny (nieodpłatnie)
możliwość sprawowania opieki osobiście – w zamian za świadczenie pieniężne (bez wykonywania pracy zawodowej)
proszę podać preferowaną wysokość takiego świadczenia
PLN

3. Jakie są Pani/Pana największe zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania placówki przedszkolnej?

pytanie dotyczy tylko osób, których dziecko/dzieci uczęszcza do placówki przedszkolnej
zbyt późno otwierane i/lub krótko otwarte, proszę podać deklarowaną godzinę otwarcia
, zamknięcia
jeśli tak, proszę podać propozycje zajęć dodatkowych
1.
2.

4. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/ny świadczeniem pieniężnym na dziecko?

Jak często świadczenie to powinno być przyznawane?
proszę podać pożądaną wysokość świadczenia
PLN
Na co byłoby przeznaczone to świadczenie?
Poniżej prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi na pytania, które ułatwią władzom lokalnym i innym podmiotom trafniejsze dostosowanie form wsparcia do rodzin/gospodarstw domowych według różnych cech społeczno-ekonomicznych i demograficznych.
Z góry dziękujemy za udzielone odpowiedzi i przypominamy, że ankieta jest anonimowa.
miejsce zamieszkania (dzielnica/osiedle)
liczba/wiek dzieci na utrzymaniu
pierwsze/wiek
drugie/wiek
trzecie/wiek
czwarte/wiek
piąte/wiek
szóste/wiek
siódme/wiek
ósme/wiek
dziewiąte/wiek
miesięcy

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Projekt „Partycypacyjna polityka rodzinna Miasta Wrocław” realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków EOG

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy