Niniejsza ankieta dotyczy dostosowania jednostek kultury do potrzeb wrocławskich rodzin. Adresowana jest całych rodzin, które aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Miasta Wrocław i chcą zaangażować się na rzecz społeczności lokalnej. Jednym z efektów naszej pracy będzie diagnoza otwartości placówek na rodziny. Chcemy takim ujęciem pomóc w kształtowaniu zaleceń dla strategii rozwoju miasta omawianych na toczących się już spotkaniach opracowujących inne tematy.

Dla każdej rodziny, tej z Wrocławia i tej odwiedzającej nasze miasto, przygotujemy e-przewodnik, który będzie dostępny na naszej stronie. Będzie on pomocą dla rodziców, którzy chcą odwiedzić miejsca z ofertą kulturalną z dziećmi. Przewodnik ten pomoże się przygotować i zadbać o komfort wszystkich osób podczas wyprawy, jaką często dla rodziny staje się wyjście do placówki.

Zapraszamy do współpracy przy projekcie poprzez wypełnienie ankiety.

 

 

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy