Ankiety

Niniejsza ankieta dotyczy tych instrumentów polityki rodzinnej, które służyć mają poprawie warunków funkcjonowania rodzin z dziećmi do lat 5. Adresowana jest jednak nie tylko do osób posiadających dzieci w tym wieku, ale też wszystkich tych, którzy planują założenie rodziny i/lub posiadanie dzieci.
Państwa opinie będą wykorzystane przede wszystkim przez władze lokalne i inne podmioty, które dążą do tworzenia coraz to bardziej efektywnej polityki rodzinnej w naszym mieście. Dlatego też będziemy ogromnie wdzięczni za poświęcony czas i udzielenie rzetelnych odpowiedzi na nasze pytania. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ankieta jest anonimowa.

1. Co jest/byłoby dla Pani/Pana największym ułatwieniem przy posiadaniu małego dziecka – do 3. lat?

proszę ponumerować według ważności od 1 – najważniejsze do 7 – najmniej ważne
Numer
Opis
swobodny dostęp do żłobka (np. bliskość położenia, łatwo dostępne miejsca w żłobku)
niska opłata za żłobek
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej/miesięcznej opłaty
PLN
klub dziecięcy (funkcjonujący podobnie jak żłobek – do 5 godzin dziennie)
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej/miesięcznej opłaty
PLN
dzienny opiekun (opieka sprawowana w warunkach domowych – opiekuna, z elastycznymi godzinami pracy, dostosowanymi do potrzeb rodzica/rodziców)
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej/miesięcznej opłaty
PLN
niania (zatrudniana na umowę przez rodzica/rodziców dziecka)
proszę podać maksymalną/akceptowalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia
PLN
pomoc babci/dziadka lub innej osoby z rodziny (nieodpłatnie)
możliwość sprawowania opieki osobiście – w zamian za świadczenie pieniężne (bez wykonywania pracy zawodowej)
proszę podać preferowaną wysokość takiego świadczenia
PLN

2. Co jest/byłoby dla Pani/Pana największym ułatwieniem przy posiadaniu dziecka w wieku przedszkolnym - 2,5-5 lat?

proszę ponumerować według ważności od 1 – najważniejsze do 6 – najmniej ważne
Numer
Opis
swobodny dostęp do przedszkola (np. bliskość położenia, łatwo dostępne miejsca w przedszkolu)
niska opłata za przedszkole
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej/miesięcznej opłaty
PLN
dzienny opiekun (funkcjonujący podobnie jak wobec dzieci do lat 3.)
proszę podać maksymalną wysokość akceptowalnej opłaty
PLN
niania (zatrudniana na umowę przez rodzica/rodziców dziecka – podobnie jak wobec dzieci do lat 3.)
proszę podać deklarowaną maksymalną wysokość wynagrodzenia
PLN
pomoc babci/dziadka lub innej osoby z rodziny (nieodpłatnie)
możliwość sprawowania opieki osobiście – w zamian za świadczenie pieniężne (bez wykonywania pracy zawodowej)
proszę podać preferowaną wysokość takiego świadczenia
PLN

3. Jakie są Pani/Pana największe zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania placówki przedszkolnej?

pytanie dotyczy tylko osób, których dziecko/dzieci uczęszcza do placówki przedszkolnej
zbyt późno otwierane i/lub krótko otwarte, proszę podać deklarowaną godzinę otwarcia
, zamknięcia
jeśli tak, proszę podać propozycje zajęć dodatkowych
1.
2.

4. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/ny świadczeniem pieniężnym na dziecko?

Jak często świadczenie to powinno być przyznawane?
proszę podać pożądaną wysokość świadczenia
PLN
Na co byłoby przeznaczone to świadczenie?
Poniżej prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi na pytania, które ułatwią władzom lokalnym i innym podmiotom trafniejsze dostosowanie form wsparcia do rodzin/gospodarstw domowych według różnych cech społeczno-ekonomicznych i demograficznych.
Z góry dziękujemy za udzielone odpowiedzi i przypominamy, że ankieta jest anonimowa.
miejsce zamieszkania (dzielnica/osiedle)
liczba/wiek dzieci na utrzymaniu
pierwsze/wiek
drugie/wiek
trzecie/wiek
czwarte/wiek
piąte/wiek
szóste/wiek
siódme/wiek
ósme/wiek
dziewiąte/wiek
miesięcy

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Projekt „Partycypacyjna polityka rodzinna Miasta Wrocław” realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków EOG

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy