1. Utrzymujemy stały kontakt pomiędzy członkami GDS ds. Rodziny (wymieniamy się informacjami dotyczącymi działań na rzecz rodziny np. szkolenia, konferencje, materiały).
 2. Nie pozostawiamy maili bez odpowiedzi, brak odpowiedzi traktujemy jako zgodę na propozycję zawartą w mailu.
 3. W spotkaniach uczestniczy przedstawiciel danej instytucji/organizacji, zwłaszcza jeśli temat dotyczy jego obszaru działania.
 4. O nieobecności staramy się poinformować organizatora niezwłocznie. Staramy się aby informacja dotarła nie później niż na 2 dni przed spotkaniem.
 5. Na spotkania przychodzimy punktualnie i przygotowani.
 6. Dopuszczamy tylko konstruktywną krytykę pomysłów i propozycji, nie obrażamy innych, nie odrzucamy pomysłów bez uzasadnienia. Używamy argumentów merytorycznych, nie emocjonalnych.
 7. Aktywnie uczestniczymy w pracach GDS ds. Rodziny.
 8. Przedstawiciele NGO rotacyjnie przewodniczą pracom GDS ds. Rodziny.
 9. Wyznaczamy cel dla każdego ze spotkań.
 10. Regularność spotkań. Każdy II-gi poniedziałek miesiąca o godzinie 9.30. Spotkanie trwa nie dłużej niż 2 godziny.
 11. Prowadzący wyznacza osobę odpowiedzialną za sporządzenie notatki.
 12. Używamy przygotowanego, ujednoliconego szablonu notatki po każdym spotkaniu.
 13. Wypracowujemy wspólne stanowisko GDS ds. Rodziny i przesyłamy wnioski odpowiednim instytucjom.
 14. Prowadzący spotkanie oprócz stałych członków GDS ds. Rodziny ma prawo zapraszać dodatkowych gości.

Dzieje się!

 
 
fbwall
 

Partnerzy